Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426677937.86

  Atómið og mólhugtakið
  EFNA2LO05
  41
  efnafræði
  byrjunaráfangi í efnafræði á náttúrufræðibraut, efnasambönd og efnajöfnur, lotukerfið, mólhugtakið
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum byrjunaráfanga í efnafræði kynnast nemendur ýmsum undirstöðuhugtökum efnafræðinnar, svo sem: frumeind, sameind, jón, frumefni, efnasamband, sterk og veik efnatengi, efnahvarf, efnajafna, mól og efnafræði lausnar. Nemendur læra að nýta sér lotukerfi og þekkja lotubundna eiginleika frumefna. Þeir fá þjálfun í að stilla efnajöfnur, tengja hugtakið mól við efnajöfnurnar og nýta sér þessi tengsl til ýmissa útreikninga. Áhersla er lögð á dæmareikning.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • uppbyggingu og notkun lotukerfisins, eiginleikum einstakra frumefna og flokkum í lotukerfinu
  • lotubundnum eiginleikum frumefna
  • uppbyggingu frumeinda, sameinda og jóna
  • rafeindaskipan atóma og jóna, röðun rafeinda á undirhvolf, gildisrafeindum og áttareglunni
  • efnatáknum
  • hlutföllum efna í efnajöfnum, stillingu efnajafna og hagnýtingu þeirra í magnútreikningum
  • atómi, frumefni, efnasambandi, öreindum, samsætum, atómmassa, jón, sameindum, formúlumassa, móli og mólmassa
  • sterkum efnatengjum (s.s hleðslu jóna, jónískum tengjum og nafnakerfi jónaefna, myndun samgildra tengja og málmtengja) og veikum efnatengjum
  • nafngiftarreglum einfaldra ólífrænna efna
  • umreikningi milli móla og annarra magnbundinna eininga
  • mólstyrk og þynningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilgreina ofangreind hugtök og greina á milli ólíkra efnafræðihugtaka
  • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum þeirra
  • setja upp efnajöfnur og stilla þær
  • beita mólhugtakinu og tengja það hlutföllum í efnajöfnum
  • skrifa raungreinaskýrslu
  • nota lotukerfið
  • reikna mólstyrk jóna í saltlausn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja efnafræði við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
  • tjá sig um í raungreinar í ræðu og riti
  • átta sig á hvaða reikniaðferðir eiga við hverju sinni við útreikninga í efnafræði
  • gera sér grein fyrir mikilvægi nákvæmra vinnubragða í efnafræði
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir skrifleg og verkleg verkefni. Skriflegt lokapróf.