Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426759045.88

  Jarðfræði Íslands
  JARÐ2IJ05
  34
  jarðfræði
  bergtegundir og greining steinda, eldstöðvar og eldstöðvakerfi, eldvirkni, innræn og útræn öfl, jarðfræði íslands
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum verður fjallað um jarðfræði Íslands. Áhrif innrænna og útrænna afla á landmótun verða skoðuð. Fjallað verður um sérstöðu landsins vegna legu þess á flekaskilum og áhrifa frá heita reitnum undir landinu. Jarðskorpuhreyfingar og afleiðingar þeirra verða skoðaðar. Fjallað verður um mismunandi eldstöðvar. Útrænum öflum og áhrifum þeirra á landmótun verða gerð sérstök skil. Þá verða mismunandi bergtegundir skoðaðar, bæði storkuberg og ummyndunarsteindir. Nemendur fá þjálfun í að greina algengar bergtegundir.
  INGA1NA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • landreki, drifkrafti þess og eldvirkni
  • mismunandi eldvirkni og þeim þáttum sem hafa áhrif á virknina hverju sinni
  • myndun og þróun Íslands
  • mismunandi kvikugerðum og mismunandi gerðum eldgosa
  • jarðskjálftum og mismunandi gerðum jarðskjálftabylgna
  • helstu eldstöðvakerfum landsins
  • helstu roföflum, ferlum þeirra og ummerkjum á landinu
  • myndun steinda og bergs
  • helstu steindum, bæði í storkubergi og í ummynduðu bergi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita jarðfræðilegum hugtökum og kenningum á greinargóðan og skilmerkilegan hátt
  • staðsetja jarðfræðifyrirbrigði á landinu og geta útskýrt samhengi þeirra við jarðfræðiöflin
  • greina steindir og bergtegundir og útskýra myndunarferli þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • átta sig á uppbyggingu jarðlagastafla og rekja myndunarsögu út frá afstöðu jarðlaga ...sem er metið með... verkefnavinnu og vettvangsferðum
  • lesa í umhverfi sitt, draga ályktanir, flokka, sundurgreina og tengja fyrirbæri við jarðfræðilegt samhengi ...sem er metið með... verkefnavinnu og vettvangsferðum
  • fjalla um viðfangsefni jarðfræðinnar á rökrænan og upplýstan hátt ...sem er metið með... verkefnavinnu og vettvangsferðum
  • tengja saman mismunandi kvikugerðir, storkunarstað og bergtegundir ...sem er metið með... verkefnavinnu og vettvangsferðum
  • gera sér grein fyrir notagildi og mikilvægi jarðfræðinnar í daglegu lífi ...sem er metið með... verkefnavinnu
  • sýna sjálfstæð og öguð vinnubrögð í upplýsingaöflun, mati, úrvinnslu og framsetningu gagna ...sem er metið með... verkefnavinnu
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni. Munnlegt og skriflegt lokamat.