Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426763797.28

  Inngangur að félagsfræði
  FÉLA2FS05
  41
  félagsfræði
  fjölskyldan., félagsfræðin, félagsmótun, samfélagið
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er hið félagsfræðilega sjónarhorn í öndvegi og áhersla á grunnstoðir samfélagins og hvernig samfélagið stjórnar hegðun einstaklinganna. Áhersla er á gagnrýna hugsun, víðsýni og umburðarlyndi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu félagsfræðinnar og helstu brautryðjendum hennar
  • grundvallarkenningum félagsfræðinnar
  • uppruna mannsins, menningu og samfélagsgerðum
  • félagsmótun í víðu samhengi
  • fjölskyldunni í samfélaginu og mismunandi gerðum hennar
  • íslenska stjórnkerfinu og grunnstoðum lýðræðisins
  • þeim félagslegu stofnunum sem hafa áhrif á líf hans og þeim áhrifum sem hann getur haft á þessar stofnanir
  • réttindum og skyldum sínum gagnvart samfélaginu
  • áhrifum kynferðis á stöðu og félagsmótun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýnni hugsun og færa rök fyrir máli sínu
  • beita hugtökum félagsfræðinnar í ræðu og riti
  • skilja stöðu sína innan samfélagsins
  • lesa í og skilja umfjöllun um helstu stofnanir samfélagsins
  • nota fjölbreyttar námsaðferðir og afla gagna á margvíslegan hátt
  • lesa úr og túlka talnagögn um samfélagsleg málefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja margvísleg fyrirbæri daglegs lífs í samhengi við félagsfræðina
  • fjalla um skoðanir og gildi annara af virðingu og víðsýni
  • setja fram eigin skoðun og taka þátt í umræðum
  • gera sér grein fyrir samspili þekkingar, umburðarlyndis og fordóma
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir skrifleg og verkleg verkefni. Skriflegt lokapróf.