Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426765920.19

  Kenningar í félagsfræði
  FÉLA2KF05
  55
  félagsfræði
  Kenningar, samfélag
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um frumkvöðla félagsfræðinnar, kenningar þeirra og framlag til aukins skilnings á samfélaginu sem er skoðað í ljósi mismunandi kenninga og drepið er á nokkrum þekktum rannsóknum innan félagsvísinda. Áhersla er lögð á að nemendur átti sig á og öðlist dýpri skilning á hugtökum sem voru kynnt í FÉLA1FS05 og setji þau í fræðilegra samhengi.
  FÉLA1FS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kenningum helstu frumkvöðla félagsfræðinnar
  • lagskiptingu í félagsfræðilegu samhengi
  • frávikum og afbrotum í félagsfræðilegu samhengi
  • samskiptum í félagslegu samhengi
  • kynhlutverkum og áhrifum þeirra á líf fólks
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun
  • beita sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum
  • beita félagsfræðikenningum til að skoða samfélagsleg málefni
  • nota kenningar í félagsfræði til að greina og beita þeim á ólík samfélög
  • tjá sig fyrir framan aðra
  • skrifa skýran og skilmerkilegan texta um afmarkað efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla á gagnrýninn hátt um samfélagsleg málefni
  • efla jákvæða og uppbyggilega félags- og samskiptahæfni
  • vera meðvitaður og gagnrýninn á áhrif fyrirmynda og staðalmynda á eigin ímynd og lífstíl
  • skilja hlutverk kyns og kyngerfis í samfélaginu
  • þekkja eigin styrkleika og geta sett sér raunhæf markmið
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Munnlegt og skriflegt lokapróf.