Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426766533.5

  Rannsóknaraðferðir félagsvísinda
  RANN3EM05
  4
  aðferðafræði
  eigindlegar rannsóknir, megindlegar rannsóknir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum kynnast nemendur rannsóknaraðferðum félagvísinda. Nemendur læra gagnaöflun og úrvinnslu í megindlegum og eigindlegum aðferðum. Lögð er áhersla á hagnýtingu rannsóknaraðferðanna með annað nám í huga.
  STÆR2ÁT05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • megindlegum og eiginlegum aðferðum, kostum þeirra og göllum
  • kenningum félagsvísindanna og tengingu þeirra við rannsóknaraðferðir
  • siðferðilegum álitamálum í rannsóknum
  • gæðum rannsókna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
  • leggja mat á siðferðileg álitamál í rannsóknum
  • lýsa vísindalegu rannsóknarferli og beita því á valin rannsóknarefni
  • varpa fram rannsóknarspurningu og setja fram tilgátur um valin rannsóknarefni
  • vinna úr megindlegum og eigindlegum gögnum og koma þeim til skila á skilmerkilegan máta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulögðum vinnubrögðum á gagnrýninn hátt við lausn verkefna
  • geta framkvæmt einfalda félagsfræðilega rannsókn
  • meta hvaða rannsóknaraðferðir skuli beita við rannsókn eftir eðli viðfangsefna
  • leggja gagnrýnið mat á niðurstöður rannsókna sem kynntar eru í fjölmiðlum
  • vinna á sjálfstæðan hátt að einfaldri rannsókn
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Skriflegt lokapróf.