Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426776930.07

  Stærðfræði - Tilgátur og tölfræði
  STÆR3ÁT05(SB)
  50
  stærðfræði
  Tölfræði, ályktunartölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Unnið með lýsandi- og ályktunartölfræði, s.s. töluleg gögn og myndræna framsetningu, einkennistölur fyrir gagnasöfn og dreifingu. Normaldreifing, t-dreifing og kí- kvaðrat. Áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð og lausnir verkefna með aðstoð vasareikna og reikniforrita
  STÆR2TL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu líkindadreifingum
  • grunnatriðum úrtaksfræða
  • hugtökum svo sem öryggisbil, öryggismörk, skekkjumörk, öryggisstig, Z-stig, t-stig og kí-kvaðrat
  • fylgni
  • tilgátuprófunum
  • notkun vasareikna og reikniforrita við útreikninga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota úrtaksdreifingu við framsetningu tölfræðilegra ályktana
  • setja fram tilgátu og gera á henni viðeigandi tölfræðileg próf
  • reikna út fylgni milli tveggja breyta og túlka niðurstöður
  • nýta reikniforrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • beita aðferðum tölfræðinnar á skipulegan hátt við lausn viðfangsefna og þrauta
  • geta útskýrt hugmyndir innan námsefnisins skilmerkilega og skipst á skoðunum um þær
  • leggja mat á tölfræðigögn og átta sig á muninum á fylgni og orsakasamhengi
  • skilja röksemdir og framsetningu tölfræðinnar á almennum vettvangi á fræðilegan hátt, bæði í rituðu máli og myndrænt
  Byggist á fjölbreyttu námsmati, m.a. heimaverkefnum, hópverkefnum, smærri verkefnum, prófum og virkni í tímum