Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426777534.16

  Stærðfræði - Stærðfræðigreining
  STÆR4SG05
  5
  stærðfræði
  greining, stærðfræði
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  SB
  Fjallað er um rauntölur, fullkomleika þeirra , andhverf hornaföll og hagnýtingu diffrunar. Farið í ýmis grundvallarhugtök eins og markgildi og samfeldni falla. Ýmsum aðferðum beitt við að kanna samleitni óendanlegra runa og raða
  STÆR3HI05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • raunfallakerfinu og raunföllum
  • markgildum falla
  • notkun diffurreiknings
  • undirstöðueiginleikum samfelldra og diffranlegra falla
  • samleitni óendanlegra runa af ýmsum gerðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna markgildi falla
  • nota diffurreikning í hagnýtum tilgangi
  • beita reglum sem byggja á undirstöðueiginleikum samfelldra falla beita mismunandi aðferðum til að kanna samleitni óendanlegra runa og raða
  • setja niðurstöður sínar fram á skýran og skilmerkilegan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta skráð hugsanir sínar skýrt og á gagnrýninn hátt, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt þær á viðeigandi hátt
  • fylgja stærðfræðilegri röksemdafærslu og geta byggt upp einfaldar sannanir á eigin spýtur
  • takast af miklu öryggi á við stærðfræðileg verkefni
  • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu sína til ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum
  • takast á við stærðfræðileg verkefni þar sem að nota þarf ólíkar aðferðir samtímis eða hverja á eftir annarri
  Byggist á fjölbreyttu námsmati, m.a. heimaverkefnum, hópverkefnum, smærri verkefnum, prófum og virkni í tímum