Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427106761.48

  Almenn málnotkun og læsi
  ÍSLE1AL05
  69
  íslenska
  Almenn málnotkun og læsi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Grunnáfangi í íslensku. Lesin er ein af styttri Íslendingasögum, efni hennar og málfar krufið til mergjar og sagan sett í samtímalegt og nútímalegt samhengi. Ein nútímaskáldsaga er hraðlesin og nemendur gera grein fyrir efni hennar skriflega. Farið er yfir grunnatriði beygingarkerfisins og framsetningu texta og helstu stafsetningar- og greinarmerkjareglur rifjaðar upp. Skoðuð eru hugtök eins og orðaforði, málsnið og stíll. Textar tímarita/dagblaða/netmiðla verða lagðir til grundvallar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi lestrar og mismunandi lestraraðferðum
  • mikilvægi þekkingar á formgerð íslensks máls og muni talmáls og ritmáls
  • hugtökum sem nýtast við lestur bókmenntatexta
  • uppbyggingu og framsetningu texta á mæltu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til gagns texta bóka og tímarita/dagblaða/netmiðla og gera grein fyrir inntaki þeirra á skipulegan hátt
  • nýta málfræðilegar upplýsingar til þess að efla eigin málfærni
  • fylgja reglum um stafsetningu og greinarmerkjasetningu og að nýta sér handbækur til þess
  • færa hugmyndir sínar í orð og nota fjölbreyttan orðaforða við framsetningu texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • styrkja eigin málfærni
  • tjá sig af nokkru öryggi á góðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • auka og bæta við orðaforða og málskilning
  • gera greinarmun á vönduðu og óvönduðu máli
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá