Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427188710.73

  Áhrifaþættir í uppeldi og skólastarfi
  UPPE3MU05
  5
  uppeldisfræði
  hugtök, leiðir, markmið uppeldis, sáttmálar og lög
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er farið í hvað einkennir uppeldismál á Íslandi og hlutverk leik-, grunn- og framhaldsskóla eins og þau koma fram í opinberum gögnum. Farið er yfir hugmyndafræði, markmiðssetningu og skipulag valinna uppeldis- og/eða menntunarstofnana. Nemandinn kynnir sér áhrifaþætti í uppeldi barna, s.s. listir, barnaheimspeki, fjölmiðla, tölvunotkun, ólíkar þroskahamlanir, áföll og kvíðavalda. Nemandinn kynnir sér lagalegan rétt barna, bæði á Íslandi og annarstaðar, hverjum beri að gæta réttinda þeirra og þær stofnanir sem fara með mál barna. Nemandinn kynnir sér merkingu uppeldisfræðilegra hugtaka s.s. greind, agi, klámvæðing, forvarnir og jafnrétti. Áhersla er lögð á sjálfstæði nemanda og samvinnu við skipulagningu og upplýsingaleit. Nemandi hefur nokkurt val um viðfangsefni og er ætlað að kynna niðurstöður verkefna sinna fyrir öðrum.
  UPPE2UK05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • markmiðum leik-, grunn- og framhaldsskóla
  • eftirliti og umsjón með uppeldi barna á Íslandi
  • réttindum og skyldum barna og unglinga skv. lögum
  • ákveðnum áhrifaþáttum í uppeldi, bæði jákvæðum og neikvæðum
  • nokkrum hugtökum sem tengjast umhverfi barna og unglinga
  • mikilvægi góðs undirbúnings hvað varðar upplýsingaöflun og skipulag
  • helstu hugtökum og kenningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skoða innra starf leik-, grunn- og framhaldsskóla og þeirra stofnana sem gæta hagsmuna barna og unglinga
  • greina einkenni samskipta- og agavandamál
  • lesa og skilja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og barnaverndarlög
  • beita hugtökum á skýran og skilmerkilegan hátt
  • setja fram spurningar og taka þátt í umræðu um uppeldisleg málefni
  • miðla fræðilegu efni í ræðu og riti
  • beita grundvallaraðferðum í forvörnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla sér upplýsinga um uppeldis- og menntamál, greina aðalatriði þeirra og nýta sér til frekari vinnslu
  • meta aðbúnað barna og unglinga út frá sáttmálum, lögum og reglugerðum
  • meta siðferðileg álitamál í tengslum við uppeldi og menntun
  • sýna frumkvæði og hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum í verkefnum og í prófum
  • kynna verkefni á skapandi hátt
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gangrýninn hátt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.