Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427189072.26

  Menningarsaga
  SAGA3EM05
  26
  saga
  kristin menning, menning fornaldar, þróun evrópskar menningar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í þessum áfanga eru valin tímabil og svið í menningarsögu Evrópu tekin til skoðunar í ljósi ýmissa þátta, t.d. myndlistar, byggingarsögu, bókmennta, heimspeki, hugarfars og félagsgerðar samfélaga. Nemandinn kynnir sér nokkra frumtexta, skoðar samtímamyndefni ásamt því að tileinka sér fræðilega og listræna umfjöllun um efnið. Einnig verður nemandinn þjálfaður í heimildarýni af ýmsu tagi, rökhugsun og sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum.
  SAGA2SÍ05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tímabilaskiptingu menningarsögunnar frá upphafi til nútímans
  • helstu hugtökum og persónum sem tengjast þeim viðfangsefnum sem fjallað verður um í áfanganum
  • tegundum heimilda og helstu vinnubrögðum við heimildaleit og heimildanotkun
  • samhengi sögunnar og hvernig fortíðin birtist okkur og lifir í nútíðinni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun og forðast algengar rökvillur
  • beita öguðum, faglegum og siðferðilega réttmætum vinnubrögðum
  • greina siðferðileg álitamál
  • vinna með heimildir
  • tjá sig um viðfangsefni menningarsögunnar
  • vinna jafnt sjálfstætt og með öðrum að viðfangsefnum
  • nota ólík miðlunarform til að koma þekkingu sinni á framfæri
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta heimildir og rannsóknargögn við lausn verkefna
  • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
  • meta söguleg fyrirbæri út frá forsendum hvers tíma og sjá tengsl þeirra við nútímann
  • tjá sig um menningarsöguleg álitamál
  • deila þekkingu sinni með öðrum
  • sýna frumkvæði og skapandi hugsun
  • beita gagnrýninni hugsun á viðfangsefni sögunnar
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.