Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427189793.05

  Mannfræði
  FÉLA3ÞM05
  26
  félagsfræði
  félagsleg mannfræði, samfélög manna, þróunarsaga mannsins
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um þróunarsögu mannsins frá upphafi. Lögð er áhersla á að nemandinn kynnist mismunandi menningarheimum og fái þjálfun í að beita afstæðishyggju sem hluta af aðferðafræði fagsins. Áhersla er á eigindlegar aðferðir og kenningar í félagslegri mannfræði. Meðal þess sem verður fjallað um er fjölbreytileiki í fjölskylduformum, hjúskapur, sifjakerfi, kynhlutverk, lagskipting, stríðsrekstur, friðarferli, hagkerfi og trúarbrögð. Lögð er áhersla á heildræna sýn mannfræðinnar og hvaða hlutverki hún gegnir í hnattrænu samfélagi nútímans. Nemandinn fær m.a. innsýn í líffræðilega mannfræði, t.d. prímatafræði og erfðamannfræði.
  FÉLA2FA05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu mannfræðinnar
  • kenningum og sértækum hugtökum mannfræðinnar
  • sérstöðu mannfræðinnar og skyldleika hennar við aðrar félagsvísindagreinar
  • rannsóknum mannfræðinga fyrr og nú
  • nokkrum fjarlægum og nálægum menningarheimum
  • sjálfbærri þróun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leggja gagnrýnið mat á þróunarhugtakið bæði hvað varðar líffræðilega og menningarlega þróun
  • beita aðferðafræði mannfræðinga
  • skoða mismunandi samfélög með kenningum mannfræðinnar
  • beita afstæðishyggju í umræðum og þekkja takmarkanir hennar
  • lesa fræðilegan texta sér til skilnings
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja mat á þau
  • sýna frumkvæði í verki
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  • miðla skýrt og skilmerkilega fræðilegu efni í ræðu og riti
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.