Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427190664.59

  Félags- og persónuleikasálfræði
  SÁLF3FR05(AV)
  19
  sálfræði
  félagssálfræði, persónueinkenni, rannsóknir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Fjallað er um félagssálfræði og helstu viðfangsefni hennar, m.a. staðalmyndir, fordóma, viðhorf, aðdráttarafl o.fl.. Jafnframt er fjallað um áhrif félagslegs umhverfis á hegðun, t.d. á hegðun stórra hópa, hjálpsemi og hlýðni við yfirvöld. Auk umfjöllunar um viðfangsefni félagssálfræði er fjallað um persónuleikasálfræði og það sem helst er vitað um einstaklingsmun. Áhersla er lögð á þjálfun vinnubragða hvað varðar sálfræðilegar rannsóknir og að nemendur geti sett niðurstöður rannsókna fram með skipulegum hætti í rannsóknarskýrslu.
  SÁLF2SÞ05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum og kenningum sálfræði sem tengjast einstaklingsmun og persónueinkennum
  • mótun og breytingu viðhorfa
  • staðalmyndum og fordómum
  • áhrifum félagslegra aðstæðna á hegðun, s.s. hjálpsemi og hlýðni
  • framkvæmd sálfræðilegra rannsókna og skipulegri framsetningu niðurstaðna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
  • vinna úr niðurstöðum sem aflað er með rannsókn
  • setja niðurstöður tilrauna og rannsókna fram með skipulegum hætti í skýrslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla upplýsinga, leggja mat á þær, greina og setja í samhengi
  • nýta fræðilegan texta á íslensku og á erlendu tungumáli
  • afla gagna með því að framkvæma rannsókn
  • skipuleggja og framkvæma rannsóknir
  • setja niðurstöður rannsókna fram með skýrum og skipulegum hætti
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.