Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427192151.97

  Markaðsfræði
  VIÐS2MS05(AV)
  4
  Viðskiptagrein
  kynningarstarf, markaðshlutun, samkeppnisgreining, söluráðar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Kynnt eru grundvallarhugtök og meginviðfangsefni markaðsfræðinnar. Áhersla er lögð á að auka skilning nemandans á gildi markaðsstarfs fyrir neytendur, fyrirtæki og samfélagið í heild sem og neikvæðar afleiðingar þess. Leitast er við að nemandinn tileinki sér markaðslega hugsun, t.d. með því að skoða og tákngreina kynningarefni. Fjallað er um söluráðana og samval þeirra við markaðssetningu. Nemandanum eru kynnt helstu atriði er varða umhverfi fyrirtækja, markaðshlutun, samkeppnisgreiningu og vinnuferli við markaðssetningu. Sérstaklega er fjallað um breyttar áherslur í markaðssetningu með aukinni tækni. Æskilegt er að gefa nemandanum kost á að kynnast vinnubrögðum í markaðssetningu með því að vinna að hagnýtum kynningarverkefnum á því sviði í nærsamfélaginu.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þýðingu markaðsstarfs fyrir fyrirtæki og samfélag
  • mikilvægi samkeppnisgreiningar
  • hugtökum varðandi vörur og vöruþróun
  • samvali söluráða
  • kaupvenjum neytenda
  • mikilvægi markaðshlutunar í öllu markaðsstarfi
  • breytingum í markaðsstarfi
  • neikvæðum áhrifum markaðsstarfs
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina kynningarefni
  • beita samvali söluráða
  • skoða kaupvenjur einstaklinga
  • framkvæma markaðshlutun
  • framkvæma samkeppnisgreiningu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um áreiti frá markaðnum á gagnrýninn hátt
  • leysa af hendi markaðshlutun og samkeppnisgreiningu
  • setja saman vel rökstutt val á söluráðum
  • vinna kynningarefni og velja boðleiðir
  • leysa af hendi táknfræðigreiningu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.