Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427192279.35

  Frumkvöðlafræði
  VIÐS3SS05(AV)
  1
  Viðskiptagrein
  gerð viðskiptaáætlana, markaðsfræði, samvinna, sköpun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Í áfanganum er lögð áhersla á sköpun og virka þátttöku nemanda. Hann þekki aðferðir til að koma auga á viðskiptatækifæri og gert einfalda viðskiptaáætlun. Nemandinn stofnar, rekur og lokar fyrirtæki sem byggist á eigin viðskiptahugmynd og kynnist mikilvægi góðs undirbúnings og fjölbreyttra verkþátta við rekstur fyrirtækis. Farið verður í grunnatriði sem hafa verður í huga til þess að koma vöru eða viðskiptahugmynd á framfæri. Lögð er áhersla á hópavinnu og mikilvægi jákvæðra samskipta, að hver einstaklingur fái að njóta sín og finna hvernig hæfileikar hans nýtast best.
  Að hafa lokið 25 einingum á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun viðskiptahugmyndar
  • mikilvægi góðrar undirbúningsvinnu og skipulags
  • ferlinu við að stofna og reka lítið fyrirtæki
  • mikilvægi stjórnunar
  • markmiðasetningu og hversu mikilvægt er að setja sér markmið
  • einfaldri viðskiptaáætlun (markaðsmál, fjármál, starfsmannamál, skipulag)
  • einfaldri markaðsáætlun, að koma vöru/þjónustu á framfæri
  • mikilvægi ímyndar vöru og fyrirtækis
  • samvinnu og mikilvægi jákvæðra samskipta
  • félagslegri og samfélagslegri ábyrgð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • miðla sínum skoðunum og hlusta á skoðanir annarra
  • ræða viðfangsefni á málefnalegan hátt
  • skipuleggja vinnu sína fram í tímann og setja sér markmið
  • stunda sjálfstæð vinnubrögð endurtekning, kemur fram að neðan
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera markaðs- og viðskiptaáætlun
  • koma vöru í framleiðslu og sölu
  • sýna ábyrgð og frumkvæði við vinnu sína
  • vinna með ólíku fólki
  • stofna og reka lítið fyrirtæki
  • tileinka sér víðsýni og faglega ígrundun í samvinnu
  • hlusta óhlutdrægt á gagnrýni og ráðgjöf
  • tileinka sér gagnrýna hugsun við frumkvöðlastarf og fyrirtækjarekstur
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.