Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427210839.72

  Algengur orðaforði, framburður, grunnatriði í málfræði, s.s. beyging sagna og greinis
  ÞÝSK1GF05(21)
  57
  þýska
  algengur orðaforði, framburður, grunnatriði í málfræði, s.s. beyging sagna og greinis
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  21
  Helstu atriði undanfarandi áfanga eru rifjuð upp um leið og bætt er við orðaforða og málfræði. Áhersla er lögð á að þjálfa áfram alla málfærniþætti: munnlega og skriflega tjáningu, hlustun og lesskilning. Unnið er með orðaforða sem tengist nánasta umhverfi nemandans, daglegum athöfnum og ferðalögum (t.d. að spyrja og segja til vegar). Þá eru nemendur einnig þjálfaðir í að segja frá liðnum atburðum og orsakarsamhengi (orsök og afleiðingu / af hverju og til hvers). Menningu og staðháttum þýskumælandi landa er fléttað inn í kennsluna, m.a. í gegnum lestur viðeigandi texta sem varpa ljósi á daglegt líf.
  ÞÝSK1GR05(11)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem tengist nánasta umhverfi (herbergi, húsi), daglegu lífi og athöfnum, ferðalögum og orðaforða sem tengist, helgidögum, hátíðum og sérstökum atburðum í lífi fólks svo og lífinu í sveitinni
  • myndun og notkun falla, aukasetninga, núliðinnar tíðar og þátíðar algengustu sagna
  • framburðarreglum og tónfalli
  • menningu og siðum þýskumælandi þjóða.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum og ferðalögum
  • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli, t.d. varðandi leiðarlýsingar
  • skilja stutta texta þar sem sagt er frá daglegu lífi, atburðum og tilfinningum eða óskað er eftir upplýsingum
  • greina lykilatriði í einföldum textum, t.d. hraðlestrarbókum á stigi 1
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga (t.d. varðandi klukkuna, tíma- og dagsetningar og varðandi ferðalög)
  • spyrja og segja til vegar
  • spyrja og svara einföldum spurningum um liðna atburði
  • segja hvers vegna og til hvers e-ð gerist, hvaða afleiðingar það hefur og svo frv.
  • skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir og greina frá liðnum atburðum
  • skrifa einföld persónuleg bréf, jóla- og tækifæriskort.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • eiga einföld dagleg samskipti á þýskumælandi heimili, t.d. hlusta á og fara eftir leiðbeiningum og skilaboðum sem tengjast daglegum athöfnum og bregðast rétt við ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófum
  • bjarga sér sem ferðamaður í þýskumælandi umhverfi, t.d. með því að afla sér upplýsinga um brottfarartíma, ferðamáta og leiðir, eiga samskipti í verslunum og s. frv. ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófum
  • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og þörfum sem og persónulegri reynslu ...sem er metið með... framsögu
  • tjá sig um liðna atburði í ræðu og riti ...sem er metið með... munnlegum og/eða skriflegum verkefnum og prófum
  • skrifa um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu ...sem er metið með... munnlegum og/eða skriflegum verkefnum og prófum
  • tileinka sér meginefni í textum um daglegt líf og merka atburði og menningarleg málefni ...sem er metið með... verkefnum og/eða prófum
  • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í þýskunáminu ...sem er metið með... símati yfir önnina
  • vera óhrædd/ur við að nota það sem hann hefur lært í þýsku til samskipta ...sem er metið með... símati yfir önnina.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem felst í því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (bæði einstaklings- og hópverkefni, munnleg verkefni og skrifleg), ritgerð, hlustunaræfingar auk munnlegra og skriflegra prófa.