Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427211684.39

  Hlustun, ritun, lesskilningur og tal
  ÞÝSK1ÞB05(31)
  58
  þýska
  hlustun og ritun, lesskilningur, tal
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  31
  Í þessum áfanga er áhersla lögð á nánasta umhverfi nemandans: heimilið, mat, tísku og smekk, skólann og starfið. Í tengslum við þessi þemu er siðum og samskiptavenjum í þýskumælandi löndum fléttað inn í kennsluna. Nemendur eru áfram þjálfaðir í öllum málfærniþáttum, hlustun, lesskilningi, ritun og tali með aukinni áherslu á tjáningu. Í kennslubókinni verða textar nú aðeins lengri og flóknari en í fyrri áföngum. Lesin er ein léttlestrarbók á þyngdarstigi 1 til 2 sem nemendur gera grein fyrir á þýsku í samtali við kennara þar sem þeir segja frá söguþræði og eigin skoðun á bókinni. Í málnotkun bætast við ný málfræðiatriði sem auka málskilning og tjáningarhæfni nemandans. Sem áður eru gerðar miklar kröfur um sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur tileinki sér árangursríka námstækni.
  ÞÝSK1GF05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem tengist mat og drykk, híbýlum og heimilisstörfum, klæðnaði, útliti, skóla og starfi og er nauðsynlegur til þess að mæta hæfniviðmiðum áfangans
  • borðsiðum og helstu samskiptavenjum á heimili, á veitingahúsum og í skóla
  • beygingu lýsingarorða, notkun og myndun einfaldrar þátíðar og þolmyndar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja einfalda og sérhæfða texta sem tengjast áherslusviðum áfangans eða eigin áhugamálum
  • fylgja söguþræði í einföldum bókmenntum eða léttlestrarbókum við hæfi
  • fylgja frásögn og samtölum þegar talað er skýrt og bera fram spurningar
  • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga, t.d. varðandi innkaup og daglegt líf á heimili
  • panta veitingar, lýsa persónum, útliti, fatnaði og híbýlum
  • halda stutta undirbúna kynningu um þekkt efni
  • ræða við aðra um daglegt líf sitt, liðna atburði og áform
  • nota aukasetningar í ræðu og riti og segja frá orsakasamhengi og tilgangi
  • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir, t.d. liðna atburði úr eigin lífi og framtíðaráform
  • nýta sér málfræðiatriði s.s. núliðna tíð, hliðstæð lýsingarorð, persónufornöfn, aukasetningar sem tákna tilgang, orsök og afleiðingu, þolmynd o.fl.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • eiga samskipti við þýskumælandi einstaklinga um dagleg efni, t.d. á heimili, á veitingahúsi og í verslun og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum ...sem er metið með... munnlegum og/eða skriflegum verkefnum
  • tjá sig betur en áður í ræðu og riti um eigin skoðanir og tilfinningar með því að bæta við lýsingum, orsök og tilgangi ...sem er metið með... munnlegum og skriflegum verkefnum og/eða prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem felst í því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (bæði einstaklings- og hópverkefni, munnleg verkefni og skrifleg), ritgerð, hlustunaræfingar auk munnlegra og skriflegra prófa.