Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427276727.2

  Saga 20. aldarinnar
  SAGA2TU05
  61
  saga
  tuttugasta öldin
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum eru teknir fyrir valdir þættir mannkynssögu 20. aldar með áherslu á átök og áhrif þeirra á nútímasamfélagið. Áhersla er lögð á gagnrýna hugsun, heimildaleit, mat og notkun heimilda. Nemendur taka þátt og leggja sitt af mörkum í áfanganum með því að kafa dýpra í viðfangsefni sem fjallað er um. Skoðað er hvernig heimsmyndin breytist í gegnum átök og einnig hvernig Ísland breytist á 20. í ljósi heimsátaka.
  SAGA2AK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum Íslands og mannkynssögu 20. aldar
  • stöðu heimsmála frá aldamótunum 1900 til dagsins í dag og áhrifum nýlendustefnu og átaka á heimsmyndina
  • þeim breytingum sem hafa orðið í heimsmálum á síðastliðinni öld
  • því sem hefur haft áhrif og mótað samfélagið sem við búum í
  • mikilvægi söguskýringa á stöðu mála í heiminum í dag
  • mismunandi tegundum heimilda
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa texta og tileinka sér upplýsingar úr honum
  • tjá sig um söguna í riti á skipulegan hátt
  • afla sér fjölbreyttra heimilda um viðfangsefnið
  • meta heimildir og gildi þeirra
  • nýta heimildir á viðurkenndan hátt
  • beita sjálfstæðum vinnubrögðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta tjáð sig á skýran og skilmerkilegan hátt í ræðu og riti
  • geta beitt gagnrýninni hugsun markvisst
  • móta sinn skilning á sögunni og áhrifum hennar á samfélagið sem við búum í
  • nýta sér söguna til að vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi
  • geta komið skoðunum sínum á framfæri á rökstuddan og markvissan máta
  Verkefnavinna, umræður, heimildavinna, hluta- og lokapróf.