Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427277170.72

  Verkefnaáfangi í sögu
  SAGA3VE05
  49
  saga
  Verkefnaáfangi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur vinna rannsóknarverkefni þar sem þeir beita heimildavinnu og sjálfstæðum vinnubrögðum við efnisöflun og vinnslu á verkefni yfir önnina. Nemendur kynna niðurstöður sínar opinberlega.
  10 einingar í sögu á hæfniþrepi 2
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sviði viðfangsefnisins
  • vinnu við rannsóknar- og heimildaverkefni
  • kynningu verkefnavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna sjálfstætt að rannsóknum og verkefnavinnu
  • afla gagna og fara með heimildir
  • vinna sjálfstætt
  • kynna niðurstöður sínar og tjá sig á opinberum vettvangi
  • fylgja vinnuáætlun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulögðum vinnubrögðum á gagnrýninn hátt við lausn verkefna
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum við undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu verkefna
  • vinna á skipulegan og agaðan hátt að rannsóknum
  • leggja mat á upplýsingar úr gögnum á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt
  • setja verkefni sitt í samhengi við nærumhverfi sitt
  Námsmat byggir á símati og tíðri endurgjöf. Regluleg skil á vinnu nemenda og vinnudagbók metin. Opinber munnleg og skrifleg lokaskil.