Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427362703.9

  Verkefnaáfangi í málvísindum
  ÍSLE3VM05
  114
  íslenska
  Verkefnaáfangi í málvísindum
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Kynnt eru undirstöðuatriði í almennum málvísindum með hliðsjón af íslenskri málfræði og málfræði þeirra erlendu tungumála sem nemendur hafa lært. Nemendur velja sér rannsóknarverkefni, eitt eða fleiri, í samráði við kennarann. Þess skal gætt að viðfangsefnin hafi skírskotun til samtímans og umhverfis eins og unnt er. Dæmi um viðfangsefni gætu verið máltaka barna, tungutækni, mál í fjölmiðlum og þýðingar.
  10 einingar í íslensku á hæfniþrepi 3
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuatriðum almennra málvísinda
  • helstu einkennum íslenskrar málfræði í samanburði við skyld mál sem nemendur hafa lært
  • meginbreytingum sem hafa átt sér stað í íslensku málkerfi frá upphafi ritaldar á Íslandi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum á fræðasviðinu
  • greina viðfangsefni niður í þætti
  • gæta nákvæmni í vinnubrögðum
  • draga ályktanir af gögnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja fram niðurstöður sínar á vandaðan hátt
  • meta röksemdir af gagnrýni og yfirvegun
  • setja fram álitamál og hvernig megi nálgast niðurstöðu
  • afla sér gagna og upplýsinga af skilvirkni og samviskusemi
  • miðla þekkingu og upplýsingum á fjölbreytilegan hátt, s.s. í texta, myndmáli og mæltu máli
  Áhersla er á leiðsagnarmat við verkefnavinnu. Lokaverkefni er skilað bæði munnlega og skriflega.