Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427363536.41

  Inngangur að kynjafræði
  KYFR2IN05
  2
  Kynjafræði
  inngangur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er unnið með grunnhugtök kynjafræðinnar. Skoðuð eru helstu hugtök fræðigreinarinnar og birtingarmyndir þeirra í nútímasamfélagi. Lögð er áhersla á að tengja efni áfangans við daglegt líf nemenda.
  INGA1HF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum og kenningum í kynjafræði
  • orðræðu í samfélagi er varðar kyn og kyngervi
  • stöðu kvenna og karla í íslensku samfélagi fyrr og nú
  • mismunandi birtingarmyndum kynjanna í fjölmiðlum
  • kynbundnum viðhorfum samfélags til einstaklinga og áhrifum þeirra
  • áhrifum uppeldis á kyn- og sjálfsmynd
  • stöðu minnihlutahópa í samfélaginu
  • stjórnmálum, vinnumarkaði og lagasetningu í tengslum við jafnrétti
  • kynbundnu ofbeldi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skoða veröldina út frá sjónarhóli kyns og kyngervis
  • nota hugtök kynjafræðinnar til að greina stöðu kvenna og karla í samfélaginu
  • tjá sig í ræðu og riti á skipulagðan og gagnrýninn hátt um málefni tengd kynjafræði
  • lesa fræðitexta í kynjafræðum
  • tengja kynjafræði við persónulega reynslu
  • rökræða með virkri hlustun og eigin tjáningu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulögðum vinnubrögðum á gagnrýninn hátt við lausn verkefna
  • átta sig á þeim áhrifum sem kyn og kyngervi hefur á möguleika einstaklingsins í lífinu
  • átta sig á hvernig félagsleg staða fólks getur skapað mismunun og forréttindi tiltekinna hópa
  • vera gagnrýninn og ábyrgur þátttakandi í fjölmenningarsamfélagi
  • átta sig á hvernig hann hefur áhrif á umhverfið í kringum sig
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf, umræður og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni. Lokamat byggir á stærra verkefni nemenda.