Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427364193.48

  Kynjamannfræði
  KYFR3KM05
  1
  Kynjafræði
  kynjafræði, mannfræði, átakafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er unnið í anda mannfræðinnar með áherslu á femíníska mannfræði. Helstu hugtök fræðigreinarinnar mannfræði eru skoðuð í nútímasamfélagi og í sögulegu ljósi. Lögð er áhersla á menningu og áhrif hennar á stöðu kynjanna. Einnig er þróun femínískrar mannfræði skoðuð.
  KYFR2IK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum og kenningum í mannfræði
  • menningarmannfræði og aðferðum hennar við rannsóknir
  • stöðu kvenna og karla í tengslum við menningu
  • mismunandi birtingarmyndum kynjanna út frá áhrifum menningar
  • rannsóknum mannfræðinga á stöðu kynjanna á Íslandi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • horfa á heiminn og stöðu kynjanna út frá aðferðafræði mannfræðinnar
  • beita gagnrýninni hugsun, virkri hlustun og eigin tjáningu í rökræðum
  • lesa fræðitexta í mannfræði
  • tjá sig í ræðu og riti á skipulagðan og gagnrýninn hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • átta sig á áhrifum menningar á kyn og kyngerfi
  • vera gagnrýninn og ábyrgur þátttakandi í fjölmenningarsamfélagi
  • gera sér grein fyrir hvernig hann hefur áhrif á samfélagið
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni. Lokamat byggir á stærra verkefni nemenda.