Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427366504.37

  Landfræði - Náttúrufar og mannvist
  LANF2NM05
  3
  landfræði
  kort, mannvist, náttúrufar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað verður almennt um landfræði, kort, náttúrufar, auðlindir, atvinnuhætti, lýðfræði, byggðamynstur og menningu. Viðfangsefnin verða skoðuð út frá nærumhverfi nemandans, Íslandi og heiminum öllum.
  INGA1HF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • uppbyggingu landfræðinnar
  • grunnatriðum kortagerðar og kortatúlkunar
  • gagnvirku sambandi manns, náttúru og samfélags
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • búa til einföld kort
  • vinna úr tölfræðilegum upplýsingum
  • afla upplýsinga um landnýtingu og koma þeim frá sér á skipulagðan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta hvernig náttúrurfarslegar og félagslegar aðstæður hafa áhrif á manninn
  • meta hvernig maðurinn mótar sitt umhverfi
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Skriflegt lokapróf eða ferilmappa.