Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427366815.72

  Landfræði - hagræn landfræði
  LANF3HL05
  3
  landfræði
  Hagræn landfræði, atvinnulíf og landnýting
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er um hagræna nýtingu mannsins á landi, uppbyggingu atvinnulífs og nýtingu þess á auðlindum. Lögð áhersla á nærumhverfi nemandans og það sett í samhengi við Ísland og heiminn í heild.
  LANF2NM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu auðlindum í sínu umhverfi og á heimsvísu
  • nýtingu auðlinda
  • grunnatriðum hagfræði og tengingu þeirra við landfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa kort og myndrit sem tengjast viðfangsefninu
  • lesa á ensku um viðfangsefni áfangans
  • koma frá sér efni skriflega og munnlega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulögðum vinnubrögðum á gagnrýninn hátt við lausn verkefna ...sem er metið með... verkefnavinnu og ferilmöppu
  • taka afstöðu til álitamála varðandi auðlindanýtingu og rökstyðja hana munnlega og skriflega ...sem er metið með... verkefnavinnu og ferilmöppu
  • nýta sér þekkingu og skilning í hagrænni landfræði til að skoða sitt nánasta umhverfi ...sem er metið með... verkefnavinnu og ferilmöppu
  • nýta sér þekkingu og skilning í hagrænni landfræði til að skoða jörðina sem heild ...sem er metið með... verkefnavinnu og ferilmöppu
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Ferilmappa höfð til hliðsjónar við lokamat.