Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427726558.22

  Danska - Menning og fjölmiðlalæsi
  DANS3MF05(SB)
  6
  danska
  Menning, fjölmiðlalæsi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Unnið er markvisst með alla færniþættina fjóra (lesskilning, hlustun, ritun og tal). Lögð er áhersla á að gera nemendur færa í flestan sjó í dönsku samfélagi. Lesskilningur er þjálfaður með efni á netinu s.s. með lestri á fréttum líðandi stundar og gera nemendur þannig meðvitaða um danskt samfélag eins og það birtist þá stundina. Danskar bókmenntir með myndmáli eru lesnar, ræddar og lagðar til grundvallar í ritun. Hlustun er ekki þjálfuð með sérstökum æfingum eins og í undanförum heldur með tilvísun til danskra sjónvarpsþátta, frétta og fréttaskýringa í sjónvarpi
  DANS2LB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölmiðlatengdu efni
  • danskri menningu
  • dönsku sjónvarpsefni með dönskum undirtextum og án þeirra
  • bókmenntatextum s.s. skáldsögur sem eru litaðar myndmáli ýmis konar
  • danskri málnotkun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita af dönsku efni af vefsíðum
  • lesa af nokkru öryggi danska vísinda- og fræðitexta
  • lesa á milli lína og átta sig á dýpri merkingu ritaðs máls
  • lesa danska texta sér til yndisauka
  • tjá hugsun sína í rökstuddu máli
  • beita meginreglum danskrar málfræði og setningarfræði í rituðu máli
  • hlusta á danskt tal og geti gert útdrátt úr efninu
  • nota orðaforða sem unnið hefur verið með í nýju samhengi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta lesið og skilið efnislega flókna texta og ráðið við sérhæfða texta með hjálp orðabókar
  • geta tjáð sig skriflega á skýrum og samfelldum texta af tiltekinni lengd og geti þannig komið skoðun sinni á framfæri
  • geta hlustað eftir ákveðnum upplýsingum og náð aðalatriðum í fréttum og fréttaskýringarþáttum um ákveðin efni
  • geta rætt hiklaust um málefni sem hann þekkir til
  • geta tekið þátt í samræðum þriggja eða fleiri
  Námsmat ætti einkum að beinast að því hvort notaður sé orðaforði við hæfi, hvort málbeiting sé í samræmi við þá getu sem krefjast má, hvort vinnubrögð séu frambærileg og loks hvort vinnuframlag sé fullnægjandi. Nauðsynlegt er að námsmatið sýni að nemendur hafi öðlast töluverða færni í að nota dönsku við mismunandi aðstæður og geti tjáð sig í ólíkum tilgangi með því að lögð séu fyrir verkefni sem gefa nemendum færi á að nota dönskuna á skapandi hátt. Eins og jafnan á að meta munnlega færni, m.a. má meta orðaforða sem nemanda hefur tekist að virkja bæði í samtali og frásögn. Námsmat getur verið í formi símats, sjálfsmats, jafningjamats og mats kennara. Til að gera nemendur ábyrga á eigin námi getur kennari og nemendur í sameiningu ákveðið í upphafi annar hvernig mati verður háttað og hvaða kröfur verður að standast með tilliti til markmiða í námskrá. Má jafnvel hugsa sér að nemendur meti sjálfir að einhverju leyti hvaða verkefni verði lögð fram til lokamats á önninni í stað formlegra prófa