Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427813084.83

  Listir og menning 2
  LIME2ML05
  3
  listir og menning
  læsi, menningarsaga, skynjun, túlkun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum kynna nemendur sér skynjun mannsins í tengslum við listir, túlkun hans á skynhrifum og möguleikum hans á þeim grunni til tjáningar í listum og hönnun. Hinar ýmsu list- og miðlunargreinar eru skoðaðar með sérstöku tilliti til skynjunar, túlkunar og tjáningar. Námið byggist að mestu leyti á sjáfstæðri rannsóknarvinnu í hópum og kynningum á henni. Umræður skipa stóran sess í áfanganum.
  LIME1LI05 (LIM1A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • formrænum og fagurfræðilegum þáttum ólíkra list- og hönnunargreina.
  • greiningu verka með tilliti til skynjunar, túlkunar, tjáningar og merkingar.
  • möguleikum manna til að tjá sig í listum og hönnun.
  • listum og menningu með samanburði, flokkun og umræðum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita sér upplýsinga um listir og hönnun með lestri bóka og notkun upplýsingaveitna.
  • greina á milli ólíka stíla, efnistaka og innihalds mismunandi list- og hönnunargreina út frá skynjun, túlkun og tjáningu.
  • vinna með öðrum nemendum að greiningu verka.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • efla eigin víðsýni, sköpunarmátt og sjálfsöryggi. Námsmat: verkefnamat og frammistöðumat.
  • beita greiningartækni til að skilnings á listum og hönnun með tilliti til skynjunar, túlkunar og tjáningar. Námsmat: verkefnamat og leiðsagnarmat.
  • miðla þekkingu sinni og skoðunum á list- og hönnun á sjálfstæðan, fjölbreytilegan og skapandi hátt. Námsmat: frammistöðumat, jafningjamat og símat.
  Verkefnavinna, frammistöðumat, hópvinna, sjálfsmat, jafningjamat og símat (ástundun, þátttaka og framfarir).