Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427814536.48

  Fjölmiðlafræði
  FJÖL2KY05
  6
  fjölmiðlafræði
  Kynning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áfanginn er inngangur og kynning á fjölmiðlafræði. Fjallað verður um þrjú form nútímafjölmiðlunar: blöð og tímarit, ljósvakamiðla og netfjölmiðlun. Könnuð verða einkenni boðskipta á netinu og þau borin saman í sögulegu og fræðilegu samhengi. Gerður verður samanburður á fjöldaboðskiptum og persónulegum boðskiptum, gagnvirkum og ógagnvirkum. Fjallað verður um fréttaflutning í nútímasamfélagi og hvernig fjölmiðlar og fréttastofur meðhöndla fréttir. Reifaðar eru kenningar um áhrifamátt fjölmiðla og þátt þeirra í félagsmótun einstaklinga. Fjallað verður um lög og reglugerðir um fjölmiðla. Kennslan fer fram í fyrirlestrum, umræðum og verkefnum. Samhliða bóklegu námi er áhersla lögð á að nemendur fylgist með hvernig fjölmiðlar spegla atburði líðandi stundar innanlands og utan.
  LIME1LI05, LIME1ML05 (LIM1A05, LIM2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvað mótar fjölmiðla samfélagsins og þekki þau öfl sem hafa áhrif á slíka mótun.
  • áhrifum netsins á aðgengi einstaklinga að fjöldaboðskiptum og fjölmiðlun.
  • aðalatriðum í sögu fjölmiðlunar á Íslandi.
  • hvernig fréttir berast til fjölmiðla.
  • hvernig starfsfólk á fréttastofum vinnur úr þeim upplýsingum sem valdar eru til birtingar.
  • ýmsum stílbrögðum í framsetningu fjölmiðlaefnis.
  • áhrifamætti fjölmiðla á viðhorf og hegðun einstaklinga.
  • hvernig fjölmiðlar og fjölmiðlatengd fyrirtæki starfa.
  • mikilvægi laga og reglna um starfsemi fjölmiðla og forsendum þeirra.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • ræða siðferðisleg álitamál sem tengjast fjölmiðlum.
  • taka þátt í hópastarfi um margvíslega þætti fjölmiðlunar og gera grein fyrir niðurstöðum umræðna.
  • fjalla um fjölmiðla og áhrif þeirra í samfélaginu.
  • túlka margvíslegar kannanir á notkun og efni fjölmiðla.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilgreina muninn á persónulegum boðskiptum og fjöldaboðskiptum. Námsmat: verkefnamat, jafningjamat og sjálfsmat.
  • hafa rökstudda skoðun á hvort sumar skoðanir eiga greiðari aðgang að fjölmiðlum en aðrar. Námsmat: verkefnamat, jafningjamat og sjálfsmat.
  • nýta sér fjölmiðla sem tæki til þekkingaröflunar. Námsmat: verkefnamat, jafningjamat og sjálfsmat.
  • gera sér grein fyrir hvað dagblöð, tímarit, ljósvakamiðlar og fréttamiðlar á netinu eiga sameiginlegt.Námsmat: verkefnamat, jafningjamat og sjálfsmat.
  • gera sér grein fyrir sérstöðu hvers miðils. Námsmat: jafningjamat og sjálfsmat.
  Verkefnavinna, frammistöðumat, sjálfsmat, jafningjamat og símat (ástundun, þátttaka og framfarir).