Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427982180.21

  Bókmenntir á 20. og 21. öld
  ÍSLE3NB05
  68
  íslenska
  nútímabókmenntir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum vinna nemendur með skáldsögur, fræðitexta, ljóð og textabrot eftir helstu skáld 20. og 21. aldar. Lögð er áhersla á fjölbreytta verkefnavinnu þar sem nemendur vinna jafnt hefðbundin ritunarverkefni sem og skapandi verkefni. Nemendur efla hæfni sína við að byggja upp heimildaritgerð á sjálfstæðan og faglegan hátt. Einnig eru ýmis verkefni þar sem nemendur efla hæfni sína í að vinna skapandi verkefni. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og þátttöku nemenda í umræðum.
  10 fein. í íslensku á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ritgerðarsmíð og heimildarvinnu
  • helstu einkennum íslensks máls sem nýtast í ræðu og riti, sem og til náms í erlendum tungum
  • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
  • mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta, stefnum í íslenskum bókmenntum og helstu bókmenntahugtökum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rita heimildaritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinagóðan hátt á blæbrigðaríku máli
  • ganga frá hvers kyns texta og nýta sér uppbyggilega gagnrýni annarra til betrumbóta
  • flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel upp byggða ræðu eða ítarlega kynningu á flóknu efni
  • lesa allar gerðir ritaðs máls sér til gagns og gamans, skilja lykilhugtök og greina mismunandi sjónarmið
  • skilja og nota viðeigandi málsnið, stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
  • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
  • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
  • átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum úr ræðu og riti
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.