Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428325127.57

  Menning og málnotkun
  DANS2TL05
  29
  danska
  lestur og menning, tjáning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð megináhersla á þjálfun í tjáningu, bæði munnlegri og ritaðri, og að nemendur séu færir um að útskýra og rökstyðja mál sitt. Lesefnið er fjölbreytt efni, s.s. bókmenntatextar og fræðitextar, og einnig efni sem tengist áhugasviði nemenda. Áhersla er lögð á að nemendur verði læsir á flóknari texta en áður. Nemendur kynnast danskri menningu á fjölbreyttan hátt. Lögð er áhersla á að nemendur beri ábyrgð á eigin námsframvindu og séu meðvitaðir um mismunandi aðferðir til að tileinka sér tungamál. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð.
  Grunnskólapróf.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þverfaglegum orðaforða
  • rithefðum í textasmíð og meðferð heimilda
  • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntahöfunda og dýpri merkingu texta
  • málkerfinu til markvissarar notkunar, bæði munnlega og skriflega.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa mismunandi textagerðir; blaðagreinar, sérhæfða texta og bókmenntatexta
  • beita viðeigandi lestraraðferðum eftir gerð texta og viðfangsefnis
  • notkun hjálpargagna, s.s. orðabóka, leiðréttingaforrita auk ýmissa hjálpargagna á netinu
  • tjá sig munnlega á máli sem hæfir aðstæðum hverju sinni
  • tjá sig skriflega bæði á formlegan og óformlegan hátt
  • nota reglur málkerfisins.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja almennt talað mál, fjölmiðlaefni, fræðigreinar og annað flóknara efni
  • halda uppi samræðum og tjá sig um eigin hugmyndir og skoðanir og geta rökstutt mál sitt
  • skrifa mismunandi texta og beita þeim rithefðum sem við eiga í textasmíð
  • nýta nýjan orðaforða bæði munnlega og skriflega
  • auka færni sína í tungumálinu og móta leiðir til að tileinka sér málið.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.