Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428325577.26

  Málnotkun og tjáning 1
  ENSK2LM05
  52
  enska
  lestur og menning, tjáning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Unnið verður með fjölbreytt efni frá mismunandi menningarheimum og með fréttatengt efni sem snertir málefni líðandi stundar. Áhersla er lögð á að auka færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Nemendur tjá sig um ólík efni í ræðu og riti. Áhersla er lögð á að nemendur þjálfi sjálfstæð vinnubrögð og tileinki sér árangursríka námstækni þar sem þeir nýta þau hjálpargögn sem aðgengileg eru með forritum, á vef eða í bókum.
  Grunnskólapróf.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu menningarsvæðum þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða fyrsta mál
  • orðaforða í tengslum við efni áfangans
  • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntahöfunda og dýpri merkingu texta
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta í formi bókmennta, texta almenns eðlis og aðra texta sem tengjast efni áfangans
  • tjá sig með skýrum hætti í ræðu eða riti um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • beita viðeigandi hjálpargögnum við lestur og ritun ýmissa texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
  • tileinka sér efni/inntak margvíslegra texta
  • tjá sig skýrt og lipurlega fyrir áheyrendum um sérvalið efni sem hann hefur kynnt sér
  • skrifa læsilegan texta um sérvalið efni frá eigin brjósti
  • hagnýta í ræðu og riti þann orðaforða sem áfanginn byggir á
  • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.