Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428326625.15

  Orðaforði vísinda og fræða
  ENSK3UH05
  55
  enska
  Undirbúningur fyrir háskólanám
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn er undirbúningur undir háskólanám og nemendur þjálfast í að tileinka sér aukinn orðaforða vísinda og fræða. Nemendur vinna einstaklingsverkefni sem tengist námsvali og áhugasviði. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum svo sem kynningum og stærri ritunarverkefnum, sem fela í sér fjölbreytta upplýsingaöflun og heimildavinnu. Við kennsluna verður nýtt fjölbreytt efni, s.s. fréttir, heimildamyndir og ýmiskonar textar.
  A.m.k. 10 einingar í ensku á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
  • rithefðum sem við eiga í textasmíð
  • helstu aðferðum við að skipuleggja og skrifa fræðilegan texta á ensku
  • því hvernig meta má gæði heimilda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til fróðleiks og ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni fræðilegs eðlis
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta, sér í lagi fræðilega
  • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
  • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er fræðilegt efni
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinagerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
  • skrifa texta með röksemdarfærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
  • nýta sér nýjan orðaforða í ræðu og riti
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.