Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428354266.98

  Ályktunartölfræði
  STÆR3TF05
  55
  stærðfræði
  ályktunartölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Líkindareikningur: Helstu líkindadreifingar og útreikningar tengdir þeim. Tölfræði: Fylgnihugtakið, ályktunartölfræði, grunnatriði úrtaksfræði. Megin markgildissetning tölfræðinnar. Tilgátur og prófanir. Framsetning gagna með sérhæfðum tölfræðiforritum og töflureiknum. Nemendur velja sér rannsóknarefni sem þeir skoða í grunninn. Þeir nýta sér alla lærdómsþætti áfangans til að gera rannsóknarefni sínu skil.
  A.m.k. 10 einingar í stærðfræði á 2. þrepi, þ.a. STÆR2LÆ05 (Fjármálalæsi og tölfræði).
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu líkindadreifingum
  • fylgnihugtakinu
  • ályktunartölfræði
  • öryggisbilum
  • framsetningu tilgáta og prófana á þeim
  • öflun tölfræðilegra upplýsinga
  • notkun framangreindrar stærðfræði við að svara hagnýtum spurningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta einfalda líkindadreifingu við útreikning líkinda
  • reikna fylgni á milli tveggja breyta
  • túlka fylgnistuðla
  • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk og öryggisstig
  • setja fram tilgátur og prófa þær
  • framkvæma Z-próf og t-próf
  • nýta tölfræðileg forrit við vinnslu og framsetningu tölfræðilegra gagna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum um ályktunartölfræði og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu verkefna er tengjast ályktunartölfræði
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka sem notuð eru í ályktunartölfræði
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
  • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr ályktunartölfræðilegum þrautum, s.s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.