Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428505208.68

  Bókmenntir síðari alda
  ÍSLE3BS05
  95
  íslenska
  bókmenntir síðari alda
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Viðfangsefni áfangans er íslenskar bókmenntir frá siðaskiptum fram á 20. öld. Lesin er skáldsaga tengd tímabilinu og farið í valda texta, ljóð, laust mál og þjóðsögur. Áhersla er lögð á túlkun texta og skilning á því samfélagi sem þeir eru sprottnir úr. Í áfanganum eru unnin heimildaverkefni.
  ÍSLE2MO05 (ÍSL2B05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • verkum valinna höfunda frá tímabilinu.
  • meginlínum í bókmenntasögu tímabilsins.
  • íslensku samfélagi og þeim hugmyndum sem verkin spretta úr.
  • grunnhugtökum í bókmenntafræði.
  • einkennum þjóðsagna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa langa skáldsögu og fjalla um inntak hennar.
  • lesa margvíslega texta frá tímabilinu.
  • greina ljóð og texta með bókmenntahugtökum.
  • flytja bókmenntatexta og verkefni.
  • tjá sig um bókmenntir tímabilsins.
  • skrifa læsilegan texta um mismunandi gerðir íslenskra bókmennta.
  • vinna heimildaverkefni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa stórt bókmenntaverk og öðlast yfirsýn yfir það sem metið er með prófum, kynningum, umræðum og verkefnum.
  • túlka bókmenntatexta og tengja þá bókmenntasögu og samfélagi tímabilsins sem metið er með umræðum, prófum og verkefnum.
  • velja, afmarka og skrifa heimildaritgerð um efni áfangans.
  • vinna á skapandi hátt með bókmenntir sem metið er með fjölbreyttum verkefnum.
  • vinna í hóp sem metið er í hópverkefnum.
  • tjá sig á skýru og góðu máli í ræðu og riti sem metið er með umræðum, kynningum og verkefnum.
  • tengja efni áfangans samtíð sinni sem metið er með umræðum, prófum og verkefnum.
  Krossapróf, ritunarverkefni, heimildaritgerð, flutningur verkefna, umræður og hefðbundin skrifleg próf. Auk þess er jafningjamat og sjálfsmat notað.