Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428590295.02

  Alheimurinn
  STJÖ2AL05(SB)
  2
  stjörnufræði
  alheimurinn
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Viðfangsefni áfangans er stjörnuhiminninn og þau fyrirbæri sem þar finnast. Efnisatriði eru: stjörnuathuganir, stjörnuhiminninn, stjörnuhnit, tímatalskerfi, birtustig, innri gerð sólarinnar, ævi sólstjarna, HR-graf, stjörnuleifar, vetrarbrautir, rauðvik, heimsfræði og Miklihvellur
  STÆR2AH05 eða STÆR2AR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • innri gerð og þróun sólstjarna
  • grunnþáttum stjörnuathugana
  • grunnstoðum heimsfræðinnar
  • eiginleikum vetrarbrauta
  • ólíkum stjörnuleifum og eiginleikum þeirra
  • upphafi og mögulegum endalokum alheimsins
  • samsetningu alheimsins (hulduefni og hulduorku)
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna stað á hvelfingunni út frá stjörnuhniti
  • mæla stjörnuhnit stjörnu
  • finna hágöngu- og lággönguhæð stjörnu
  • finna dagsetningu hágönguhæðar
  • reikna raunbirtu út frá sýndarbirtu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæð og öguð vinnubrögð í upplýsingaöflun, mati, úrvinnslu og framsetningu
  • mynda sér heildstæða sýn á heimsmynd nútímans
  • stunda stjörnuathuganir með litlum stjörnusjónauka
  Eftirfarandi aðferðir til námsmats koma til greina: Skriflegt eða munnlegt lokapróf, skrifleg eða munnleg hlutapróf á önninni, þátttaka og frammistaða í umræðuhópum með kennaramati, sjálfsmati og/eða jafningjamati, skiladæmi, nemendaritgerðir, nemendafyrirlestrar með kennaramati, sjálfsmati og/eða jafningjamati, hópverkefni í tíma og hópverkefni utan tíma