Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428916585.28

  Raunvísindaval
  RAUN2EE05
  2
  Raungreinar
  Efnafræði, eðlisfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum eru tekin fyrir viðfangsefni úr náttúru og nútímatækni þar sem koma fyrir kenningar og grundvallarlögmál eðlis- og efnafræðinnar með sérstaka áherslu á orkulögmálið. Helstu efnisatriði eru: Hreyfing, hraði og hröðun, vinna og orka, rafsegulbylgjur, atómkenningin, frumefni og efnasambönd, atóm, sameindir og jónir, efnahvörf og efnajöfnur, orkuframleiðsla, bruni eldsneytis og efnaorka, kjarnorka og rafstraumur, sólarorka og nýting hennar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtakinu vísindi og hvað felst í vísindalegri aðferð
  • orkubúskap jarðar og hringrás vatns í náttúrunni
  • orkuvinnslu og orkunotkun Íslendinga í samanburði við önnur lönd
  • atómkenningunni, gerð frumefnis, efnasambanda og efnablandna
  • lotukerfinu
  • myndun sameinda og jóna
  • efnajöfnum
  • efnasamsetningu andrúmslofts og helstu mengunarvöldum
  • hreyfifræði hluta sem hreyfast eftir beinni línu
  • hugmyndum um eðli rafsegulbylgna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • túlka einfaldar myndir og gröf
  • flokka efni náttúrunnar í frumefni, efnasambönd og efnablöndur
  • nýta sér lotukerfið við lausn verkefna
  • lesa út úr og skrifa einfaldar efnajöfnur
  • reikna meðalhraða, stundarhraða og hröðun hluta sem hreyfast eftir beinni línu
  • tjá sig sig á skýran og skapandi hátt um verkefni og úrlausnir þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • kynna niðurstöður úr verkefnum á skýran og greinargóðan hátt
  • tengja þætti efna- og eðlisfræðinnar við sitt daglega líf, eigið heilbrigði og umhverfi
  • taka þátt í upplýstri umræðu um málefni sem snerta vísindi tækni og samfélag
  Námsmat er byggt á fjölbreyttu mati í tengslum við verkefnavinnu, krossapróf, skýrslur úr verklegum tilraunum og lokapróf.