Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428920172.33

  Kenningar og aðferðafræði
  FÉLA2FA05(AV)
  35
  félagsfræði
  aðferðafræði, frumkvöðlar, félagsleg lagskipting, kenningar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  AV
  Í áfanganum er fjallað um nokkra helstu frumkvöðla félagsfræðinnar, helstu kenningar í félagsfræði og samfélagið skoðað í ljósi þeirra. Einnig er fjallað um mannleg samskipti, frávik og afbrot, félagslega lagskiptingu, kynhlutverk o.fl. Áhersla er lögð á að nemandinn öðlist dýpri skilning á hugtökum en áður, setji þau í fræðilegt samhengi og tengi við umhverfi og reynsluheim sinn. Nemandinn er þjálfaður í að beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélagslegum málefnum, sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum.
  FÉLA1MS05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • frumkvöðlum félagsfræðinnar og helstu kenningum þeirrra
  • rannsóknaraðferðum í félagsfræði
  • félagslegri lagskiptingu, frávikum, kynhlutverkum, sjálfsmynd o.fl.
  • táknrænum samskiptum
  • áhrifum fjölmiðla
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita félagsfræðikenningum til að skoða samfélagsleg málefni
  • beita félagsfræðilegu innsæi
  • nota aðferðir félagsfræðinnar
  • fjalla um og bera saman kenningar félagsfræðinnar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á gagnrýninn hátt um ýmis samfélagsleg málefni
  • taka þátt í umræðum og mynda sér skoðanir sem byggja á gagnrýninni hugsun
  • afla upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta
  • framkvæma einfalda rannsókn og átta sig á helstu niðurstöðum
  • taka ábyrgð á námi sínu og vinna í samvinnu við aðra
  • hagnýta Netið til að afla sér upplýsinga
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.