Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428924956.52

  Heilsuefling 1
  HEIL1HH02
  17
  heilsa, lífsstíll
  heilbrigði, hreyfing
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Í áfanganum er leitast við að hvetja nemandann til heilbrigðari lífshátta. Lögð verður áhersla á fjölbreytta líkamsþjálfun þar sem unnið er markvisst að því að nemandi finni hreyfingu við sitt hæfi út frá getu og áhuga. Unnið er markvisst að því að nemendur öðlist færni í að skipuleggja eigin þjálfun auk þess sem farið er í grunnatriði réttrar líkamsbeitingar. Þá eru sköpuð tækifæri til að spreyta sig á fjölbreyttum aðferðum til þol-, styrktar- og liðleikaþjálfunar auk þess sem boðið verður upp á mælingar, t.d. á þoli og styrk, blóðþrýstingi og púlsi.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi upphitunar, úthalds- styrktar- og liðleikaþjálfunar
  • leiðum til að nýta líkams- og heilsurækt í daglegum athöfnum
  • æfingum sem bæta líkamsstöðu
  • fjölbreyttum aðferðum til heilsuræktar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • auka úthald sitt, styrk og liðleika með fjölbreyttum aðferðum sem henta hverjum og einum
  • stunda æfingar og hreyfingu sem stuðlar að bættri líkamsbeitingu
  • stunda þjálfun og hreyfingu sem hefur áhrif á jákvæða upplifun og viðhorf til líkams- og heilsuræktar
  • nota samvinnu til að stuðla að tillitssemi og hvatningu
  • nota heilsulæsi til að efla og viðhalda góðri andlegri og líkamlegri heilsu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • styrkja jákvæða sjálfsmynd með þátttöku í almennri heilsurækt, leikjum og útiveru
  • skilja gildi samvinnu í leik og keppni
  • sýna öðrum virðingu við leik, nám og störf
  • glíma við fjölbreytt verkefni sem snúa að alhliða hreyfingu, líkams- og heilsurækt
  • nýta nánasta umhverfi sitt og náttúru til heilsuræktar
  • nýta sér undirstöðuatriði líkamsbeitingar í þjálfun
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.