Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428925519.08

  Heilsufræði 1
  HEIF1HN02
  2
  heilsufræði
  hreyfing, lýðheilsa, næring
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Áfanginn er bóklegur og fjallar um fræðilega þætti heilsulæsis, líkamsþjálfunar og heilsueflingar. Í áfanganum er farið yfir almenna þjálffræði tengda upphitun, þol-, styrktar-, og liðleikaþjálfun. Fjallað er um mikilvægi næringar, áhrif umhverfis og menningar á heilsu, hreinlæti, kynheilbrigði og fleira sem tengist því að auka heilsulæsi einstaklingsins og ábyrgð hans á eigin heilsu. Auk þess er fjallað um heilsu á víðtækan hátt og forvarnagildi hreyfingar og heilbrigðs lífsstíls.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim þáttum sem hafa áhrif á heilsu okkar
  • mikilvægi andlegrar, félagslegrar og líkamlegrar vellíðunar
  • hvernig nemandi getur haft áhrif á þá þætti sem stjórna eigin vellíðan
  • mikilvægi þess að byggja upp virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum með því að rækta líkama sinn og sál
  • áhrifum umhverfis og menningar á hugmyndir fólks um heilsu og heilbrigði
  • mikilvægi upphitunar, úthalds- styrktar- og liðleikaþjálfunar
  • mikilvægi réttrar líkamsbeitingar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • temja sér hollt og gott mataræði
  • nota heilsulæsi til að efla og viðhalda góðri andlegri og líkamlegri heilsu
  • skipuleggja eigin þjálfun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • styrkja jákvæða sjálfsmynd með þátttöku í almennri heilsurækt, leikjum og útiveru
  • skilja gildi samvinnu í leik og keppni
  • nýta upplýsingar á netinu er varða heilsusamlegan lífsstíl, jákvæða sjálfsmynd og geðheilbrigði
  • sýna öðrum virðingu við leik, nám og störf
  • glíma við fjölbreytt verkefni sem snúa að alhliða hreyfingu, líkams- og heilsurækt
  • tileinka sér hollar og fjölbreyttar fæðuvenjur
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.