Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428931149.64

  Einstaklingur og samfélag
  FÉLA2BY05
  46
  félagsfræði
  byrjunaráfangi í félagsfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Um er að ræða byrjunaráfanga í félagsfræði sem kynnir félagsvísindi fyrir nemendum. Meginmarkmið áfangans er að nemendur átti sig á því hvernig samfélagið hefur áhrif á þá og hvernig þeir geta haft áhrif á samfélagið. Lögð er áhersla á að nemendur skilji umhverfi sitt og verði færir um að taka virkan þátt í samfélagslegri umræðu og mynda sér skoðun á meðvitaðan og gagnrýninn hátt
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðfangsefnum og hugtökum félagsfræðinnar sem tengjast námsefninu
  • helstu aðferðum félagsfræðinnar
  • þeim félagslegu stofnunum sem hafa áhrif á líf hans t.d. fjölskyldan, trúarbrögð, efnahagskerfið og stjórnkerfi
  • hvernig hann getur haft áhrif á félagslegar stofnanir
  • réttindum og skyldum hans gagnvart samfélaginu
  • félagslegri sjálfbærni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt
  • afla fjölbreyttra gagna
  • lesa og skilja umfjöllun um félagsfræðileg málefni
  • beita öguðum vinnubrögðum, taka ábyrgð á eigin námi og vinna í samvinnu við aðra
  • tjá sig í ræðu og riti um samfélagsleg málefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • taka þátt í umræðum um samfélagsleg málefni og mynda sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
  • hagnýta Netið til að afla sér þekkingar um félagsfræðileg viðfangsefni
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um samfélagsleg álitamál
  • setja sig í spor annarra
  Námsmat byggist á leiðsagnarmati, en fjölbreytt verkefni eru metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla er lögð á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf eru í þessum áfanga.