Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428931828.41

  Aflvélavirkjun 1
  AVVI1VB05
  1
  Aflvélavirkjun
  Helstu vélarhlutir brunahreyfla
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Fjallað er um helstu vélarhluti brunahreyfla, tilgang þeirra og virkni. Helstu kerfi tengd brunahreyflum eins og eldsneytiskerfi, kælikerfi, smurolíukerfi, rafkerfi og rafgeyma eru kynnt og fá nemendur tækifæri til þess að vinna við þá hreyfla sem til umræðu eru. Nemendur kynnast aðferðum til að meta afköst og nýtingu aflvéla og þekkja forsendur fyrir góðri endingu þeirra. Nemendur öðlast yfirsýn yfir búnað til að færa afl frá hreyflum, s.s. gírkassa, gíra, drif og stýrisvélar. Kennslan er einstaklingsmiðuð og eru öryggismál veigamikill þáttur námsins.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • öryggisatriðum við vélavinnu.
  • mismunandi einingum brunahreyfla og hlutverki þeirra.
  • verkfærum sem notuð eru við vélavinnu.
  • mælitækjum sem notuð eru við mælingar á vélahlutum og vinnslustykkjum.
  • hættum sem stafa af spilliefnum og reglum sem tengjast meðferð þeirra.
  • hættum sem tengjast útblæstri brunahreyfla.
  • vinnuhring brunamótora.
  • vélfræðilegum hugtökum, t.d. þjappþrýstingi.
  • Helstu kerfum, s.s. smurkerfi, kælikerfi, eldsneytiskerfi, útblásturskerfi.
  • aflrásinni og hlutverki drifbúnaðar og gíra.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita mælitækjum með mælinákvæmni innan 0,1 mm vikmarka.
  • mæla skrúfur og skrá tegund og stærð.
  • taka í sundur vélahluta t.d. drif, stýrisvél, strokklok og setja saman aftur.
  • skoða handbækur og finna upplýsingar.
  • greina kerfi brunahreyfla og tilgang þeirra
  • leysa verkefni eins og þjöppumælingu, ventlastillingu og stillingu eldsneytisloka.
  • gangsetja brunahreyfil og tengja sogkerfi fyrir útblástur.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gæta ávallt fyllsta öryggis þegar unnið er við brunahreyfla sem metið er með verklegum æfingum.
  • útskýra vélfræðileg hugtök eins og þjapprými, þjappþrýsting, vinnuþrýsting, nýtni, ventlabil, þrýsting á eldsneytisloka. Þetta er metið með prófum og verkefnavinnu.
  • vinna að uppsetningu, stillingu og viðhaldi brunahreyfla sem metið er með verkefnum og skýrslum.
  Áhersla á verkefnavinnu og skýrslugerð. Kostir leiðsagnarmats eru nýttir.