Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428934452.04

  Aflvélavirkjun 4
  AVVI3VF05
  2
  Aflvélavirkjun
  Verklegur og fagbóklegur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Þeir læra að meta ástand vélarhluta og greina bilanir ásamt því að aflmæla og stilla dísilvél. Þeir öðlast hæfni í að setja upp vélbúnað og rétta hann af samkvæmt lýsingu, taka í sundur og setja saman dælur, skilvindur, gangráða og annan vélbúnað sem tengist störfum vélvirkja í skipum og iðnfyrirtækjum.
  AVVI3UV05, VÉLF3FA05 (AVV3A05 og VÉL3A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mati á slitnum vélarhlutum.
  • uppsetningu og afréttingu á aflvélum og öðrum vélbúnaði.
  • mati á ástand aflvéla og hjálparvélbúnaðar.
  • rekstri aflvéla sem hafa áhrif á umhverfið.
  • kerfisbundnu viðhaldi aflvéla og hjálparvéla.
  • helstu aðferðum sem notaðar eru við prófanir og reynslukeyrslu aflvéla í skipum og þungavinnuvélum.
  • helstu gerðum skrúfubúnaðar sem notaður er í íslenskum skipum.
  • helstu gerðum vindu og stýrisbúnaðar.
  • helstu gerðum af dælum.
  • TPM, uppsetningu og viðhaldi kerfisins.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta ástand slitinna vélarhluta út frá mælingum og skoðun.
  • meta ástand aflvéla og hjálparvéla.
  • greina algengar bilanir í aflvélum með skoðun, mælingum og reynslukeyrslu.
  • stilla tíma á eldsneytisdælum og lokum á díselvélum.
  • rétta af aflrás og ganga tryggilega frá henni (t.d. á dælum við annan vélbúnað).
  • setja upp og tengja vélrænan hluta öryggiskerfa fyrir aflvélar.
  • gera grein fyrir helstu þáttum kerfisbundins viðhalds.
  • prufukeyra og meta ástand aflvélar skips eða þungavinnutækis.
  • útskýra hlutverk skiptiskrúfubúnaðar.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta eldsneytiskostnað við keyrslu á aflvélum sem metið er með verkefnum og prófum.
  • setja upp vélbúnað og annast rekstur hans sem metið er með verkefnum, skýrslugerð og prófum.
  • lesa teikningar sem tengjast vökva- og kælikerfum sem metið er með verkefnum og prófum.
  • skipuleggja og framkvæma fyrirbyggjandi viðhald sem metið er með skýrlsugerð, verkefnum og prófum.
  • meta ástand vélbúnaðar sem metið er með verkefnum og prófum.
  • gæta fyllsta öryggis við umgengni við aflvélar og hjálparvélar sem metið er með verklegum æfingum, skýrslugerð og prófum.
  Verkefnavinna bæði verkleg og bókleg, skyndipróf, skýrslugerð og lokapróf. Áhersla lögð á samvinnunám og jafningjamat.