Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429004173.44

  Hönnun í atvinnulífinu
  HÖNN2HA05
  8
  hönnun
  hönnun, í atvinnulífinu
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur kynnist fjölbreytileika hönnunar og markaðslögmálum greinarinnar í atvinnulífinu. Nemendur kynnist einnig tengslum greinarinnar við atvinnulífið í formi nýsköpunar, vöruþróunar, menningu, lista og stílsögu. Fjallað verður um ýmsa grunnþætti varðandi hráefnis- og vöruþekkingu og lög og reglugerðir. Mikilvægt er að nemendur átti sig á hlutverki þekkingar í hönnun og nýsköpun. Nemendur verði ljós gagnsemi hönnunar ásamt fjölbreyttum starfsvettvangi í samfélaginu. Nemendur halda dagbók, útbúa skýrslur vegna starfskynninga og kynna hver fyrir öðrum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hlutverki hönnunar- og markaðsgreina í tengslum við atvinnulíf, þróun og nýsköpun
  • fyrirtækjum, menntunarmöguleikum, stofnunum, lögum og reglugerðum, réttindum og skyldum sem heyra undir hönnunar- og markaðsgreinar
  • mikilvægi starfskynninga og því að fylgjast með framleiðanda í atvinnulífinu
  • framleiðslu- og markaðsferli á vöru eða þjónustu
  • hvernig hugmynd er breytt í söluvöru og hvernig framleiðsla og sala tengist kröfum og réttindum neytenda
  • hönnunarlögum, hönnunarvernd og einkaleyfum
  • tengslum greinarinnar við menningu og listir
  • starfs- og markaðsfærni greinarinnar í formi nýsköpunar, vöruþróunar og markaðssetningu
  • gagnsemi hönnunar í umhverfi okkar og samtímanum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina þarfir, tækifæri og möguleika við hönnun og framleiðslu á hlut í tengslum við vettvangs- og vinnustaðaheimsóknir í atvinnulífinu
  • tengja námið við framhaldsnám eða þátttöku í atvinnulífi
  • nýta þekkingu og reynslu úr atvinnulífinu og bera saman við eigin reynsluheim
  • greina hvað hefur áhrif á neysluvenjur, breyttar þarfir, tækniframfarir og nýjungar
  • greina sambandið milli hugmyndar, hráefnis, tækni, aðferða og niðurstaðna
  • skynja hvernig hönnun, framleiðsla og markaðssetning helst í hendur
  • greina það ferli sem fyrirtæki þurfa að fara í gegn um til þess að koma vöru/þjónustu í sölu
  • greina hvernig verki er skipt upp í verkþætti, verkaskiptingu, framleiðsluferli og gerð áætlana
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hafa innsýn í skipulagningu og viðburði á sviði hönnunar
  • geta borið saman og gagnrýnt hönnun í samtímanum
  • geta gert vandaða skýrslu og kynnt hana viðeigandi aðilum
  Dagbók, vinnumappa, ástundun og lokaverkefni.