Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429005457.28

  Grunnteikning 1
  GRUN1AU05
  6
  Grunnteikning
  Almenn undirstaða
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist almenna undirstöðuþekkingu og þjálfun í teiknifræðum. Áfanginn skiptist í tvo megin efnisþætti. Í fyrra efnisþætti er fjallað um fallmyndun og þeim seinni ásmyndun og fríhendisteikningu. Í áfanganum er gert ráð fyrir að nemendur öðlist færni í meðferð og notkun mæli- og teikniáhalda, myndrænni vinnu með viðfangsefni starfsgreina, lestur teikninga og fái grunnþjálfun í gerð vinnuteikninga og þrívíðra rissteikninga. Gert er ráð fyrir að hluti verkefna í áfanganum verði unninn með þar til gerðum tölvuforritum. Áfanginn er undirbúningur fyrir áframhaldandi nám í teiknifræðum og lestri vinnuteikninga.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • upplýsingamiðlun með tæknilegum teikningum.
  • lestri og gerð einfaldra tæknilegra vinnuteikninga og gerð einfaldra þrívíðra teikninga.
  • fríhendisteikningu.
  • skipulagningu, áritun og frágangi einfaldra tæknilegra teikninga og því hvernig miðla má upplýsingum á skilvirkan hátt.
  • hornréttum fallmyndum ásamt sneiðmyndum af einföldum hlutum.
  • þeim tölvuforritum sem notuð eru við gerð tæknilegra teikninga.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja vinnublað, árita með teikniskrift og ganga frá einföldum vinnuteikningum skv. reglum, stöðlum og venjum.
  • nota teikni- og mæliáhöld.
  • ganga frá teikningum með þar til gerðum tölvuforritum.
  • beita grunnverkfærum teiknifræða og sé þannig undirbúinn fyrir frekara nám greininni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • teikna ásmyndir (fram-skámyndir með 0°-90°-45° áshalla, ofan-skámyndir með 60°-90°-30° áshalla og/eða samkvarða-myndir með 30°-90°-30° áshalla) af einföldum hlutum, skv. reglum, stöðlum og venjum, þannig að vinna megi eftir þeim. Þetta er metið með verkefnum og prófum.
  • teikna ásmyndir (fram-skámyndir, ofan-skámyndir og/eða samkvarða-myndir) fríhendis á auð vinnublöð af einföldum hlutum skv. reglum, stöðlum og venjum, þannig að vinna megi eftir þeim sem metið er með verkefnum og prófum.
  • skipuleggja vinnublað, málsetja, árita með teikniskrift og ganga frá ásmyndum skv. reglum, stöðlum og venjum, þannig að vinna megi eftir þeim. Metið með verkefnum og prófum.
  • gera vinnuteikningar með hefðbundnum teikniáhöldum og tölvuforritum af einföldum hlutum með hornréttum fallmyndum og sneiðmyndum ásamt málsetningum í tilteknum mælikvarða, skv. reglum, stöðlum og venjum. Metið með verkefnum og prófum.
  Námsmat byggir á verkefnavinnu nemenda. Stuðst verður við jafningja- og sjálfsmat. Kennari skoðar verkefni hvers nemanda reglulega og gefur markvissa endurgjöf (leiðsagnarmat). Nemendur taka stutt próf úr afmörkuðum þáttum námsefnisins.