Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429006561.49

  Geðsálfræði
  SÁLF3GS05
  24
  sálfræði
  geðsálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn er farið í geðsálfræði og flokkanir geðraskana. Lögð er áhersla á að nemendur átti sig á samspili sálfræðilegra, félagslegra og líffræðilegra þátta í geðröskun. Til að auka skilning á líffræðilegum og læknisfræðilegum þáttum er starfsemi heilans og þáttur taugaefna í líðan og geðröskun kynnt. Einnig er lögð áhersla á að nemendur geti tengt efnið við eigin geðheilsu og líðan. Í því samhengi er nánar fjallað um streitu í daglegu lífi og þau áhrif sem hún getur haft á geðheilsu einstaklings.
  FÉLV2AF05 eða ÍSLE2MG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einkennum mismunandi geðraskana
  • kenningum um mögulegar orsakir geðraskana
  • algengustu meðferðarúrræðum
  • helstu hugtökum og kenningum í geðsálfræði
  • framlagi geðsálfræðinnar innan sálfræðinnar og til samfélagsins í heild
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum og kenningum í geðsálfræði í ræðu og riti
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
  • lesa og nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendum tungumálum
  • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti
  • nota APA kerfið við skrif ritgerða og verkefna
  • geta með einföldum hætti yfirfært sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • geta beitt gagnrýnninni hugsun og tekið þátt í rökræðum um málefni sem tengjast áfanganum ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • geta hagnýtt og yfirfært efni áfangans á eigin geðheilsu og daglegt líf ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • tjá sig skipulega á gagnrýninn hátt um einstaka efnisþætti ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  Skrifleg og munnleg verkefni verða á önninni ásamt prófum. Lokapróf er í áfanganum.