Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429006864.26

  Afbrotafræði
  FÉLA3AB05
  34
  félagsfræði
  afbrotafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Aðalumfjöllunarefnið eru afbrot. Farið verður í hugtakið frávik og fjallað um ólíkar tegundir frávika. Spurningunni af hverju einstaklingar fremja afbrot verður velt upp. Hvaða brot eru algengust og hvaða áhrif refsingar hafa á afbrot. Mismunandi tegundir afbrota verða ræddar. Kenningar í afbrotafræði eru notaðar til að auka skilning á viðfangsefninu. Fjallað verður um afbrot í sögulegu samhengi, jafnt á Íslandi sem og erlendis. Viðmið og gildi ólíkra þjóðfélaga til afbrota tekin fyrir.
  FÉLV2AF05 eða ÍSLE2MG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum afbrotafræðinnar
  • afbrotaflokkum og tegundum refsinga
  • helstu kenningum í afbrotafræði
  • afleiðingum og kostnaði samfélaga vegna afbrota
  • völdum rannsóknarniðurstöðum innan afbrotafræðinnar
  • tengslum afbrotafræði við aðrar greinar félagsvísindanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita vinnubrögðum félagsvísinda
  • miðla þekkingu sinni á fjölbreyttan og skipulegan hátt
  • vinna með heimildir og að nota APA kerfið
  • lesa og túlka fræðilegar rannsóknarniðurstöður
  • afla upplýsinga sem tengjast afbrotum og geta greint þær
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina eðli ólíkra afbrota ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • rökræða um málefni tengd afbrotafræði ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • leggja sitt af mörkum til að vinna gegn fordómafullri umræðu tengdri afbrotum á Íslandi ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • gera greinarmun á aðstæðum á Íslandi og erlendis ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  • setja sig í spor frávika til að öðlast skilning á mismunandi aðstæðum fólks ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  Áfanginn er verkefnamiðaður með áherslu á samvinnunám. Einhver próf verða í áfanganum ásamt ferilmöppu.