Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429008597.77

  Lokaáfangi
  FATA3LO10
  6
  fatahönnun
  lokaáfangi
  Samþykkt af skóla
  3
  10
  Nemendur vinna sjálfstætt að hönnunarverkefni í formi þemavinnu. Nemendur skila hugmyndavinnu, fylgja skipulögðu vinnuferli í formi dagbókar, vinnuskýrslu þar sem tilgreindar eru forsendur fyrir hugmyndum, framkvæmd og framvindu verksins auk undirbúnings-, tilrauna- eða rannsóknarvinnu. Nemendur skila vandaðri ferilmöppu .
  Allir áfangar á fatahönnunarkjörsviði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvað fólgið sé í sjálfstæðum, faglegum og skapandi vinnubrögðum varðandi framkvæmd verksins á öllu vinnuferlinu
  • gerð vinnuáætlana, greiningu og endurmati verkþátta
  • mikilvægi þess að rýna í eigið verk og annarra á uppbyggilegan hátt
  • mikilvægi þess að geta komið vinnu sinni á framfæri á fjölbreyttan máta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka sjálfstæða ákvörðun varðandi verkefnaval
  • sýna sjálfstæð, fagleg og skapandi vinnubrögðum varðandi framkvæmd verksins
  • skilgreina forsendur fyrir hugmyndum, framkvæmd og framvindu verksins
  • setja fram vinnuáætlun og greina verkþætti
  • endurmeta hugmyndir sínar og framkvæmd verksins í öllu vinnuferlinu
  • rýna í eigið verk og rökstyðja niðurstöður bæði munnlega og skriflega
  • koma vinnu sinni á framfæri á fjölbreyttan máta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tileinka sér sjálfstæð, fagleg og skapandi vinnubrögð ...sem er metið með... verkefnum
  • skilgreina forsendur og greina og endurmeta verkþætti ...sem er metið með... verkefnum
  • koma vinnu sinni á framfæri á fjöbreyttan máta ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • úbúa ferilmöppu sem nýst getur sem umsókn í nám og störf ...sem er metið með... verkefnum
  Hugmyndavinna, dagbók, vinnuskýrsla yfir framkvæmd verksins og ferilmappa. Lokaafurð og þátttaka í kynningu á verkum sínum og annarra. Lögð áhersla á frumkvæði, frumleika, sjálfstæði og skapandi vinnubrögð. Nemendur halda kynningu/fyrirlestur/sýningu á verkum sínum.