Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429025092.97

  Hagnýt enska III
  ENSK2HC05
  72
  enska
  Hagnýt enska
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga verða unnin fjölbreytt verkefni sem leggja áherslu hina fjóra færniþætti tungumálanáms þ.e. lestur, ritun, hlustun og tjáningu. Mest áhersla er lögð á orðaforða og ritun. Nemendur eru þjálfaðir í skipulegri framsetningu ritaðs máls, bæði uppbyggingu og orðaforða.
  Hagnýt enska I og Hagnýt enska II
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þjóðfélögum þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða fyrsta mál
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna þar sem tungumálið er notað og geti tengt þau eigin samfélagi og menningu
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
  • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins bæði munnlega og skriflega
  • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls, s.s greinamerkjasetningu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður
  • lesa margs konar gerðir af textum og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er
  • taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
  • tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
  • skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni og skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna
  • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt
  • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
  Fjölbreytt námsmat