Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429105116.27

  Barnabókmenntir
  ÍSLE3BB05
  70
  íslenska
  barnabókmenntir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er margvíslegt efni krufið, allt frá gömlum goðsögum til nýlegra barnabóka. Farið er yfir sögu og þróun íslenskra barna- og unglingabókmennta og lesnar eru sögur sem fjalla um bernskuna sem og íslenskar þjóðsögur og evrópsk ævintýri sem hafa borist okkur í tímans rás. Lesnar eru barna- og unglingabækur frá ýmsum tímum og lögð áhersla á að nemendur átti sig á mikilvægi þess að ritaðar séu vandaðar barna- og unglingabækur og skoða þeir t.d. í því samhengi hugtökin fjölmenning og jafnrétti. Einnig fá nemendur þjálfun í lestri fræðigreina um menningarheim barna. Þá eru skoðaðar myndskreytingar í barnabókum og læra nemendur að greina tákn og skilaboð sem í myndunum leynast. Nemendur styðjast við verkfæri bókmenntagreiningarinnar til að kryfja efnið á skipulagðan hátt og fá með því móti betri yfirsýn og tækifæri til að njóta góðra bóka enn betur. Lögð er áhersla á þjálfun og færni í ritun (skv. APA-kerfi).
  ÍSLE3SN05 eða ÍSLE3NA05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu og þróun íslenskra barna- og unglingabóka
  • mikilvægi ævintýra og þjóðsagna í menningu þjóða
  • þætti myndskreytinga í barnabókum
  • því hvernig beita má verkfærum bókmenntagreiningar til þess að öðlast dýpri skilning á bókmenntaverkum
  • því hvernig fræðimenn skrifa um barna- og unglingabækur
  • því hvernig vinna á úr fræðigreinum og öðru efni á agaðan hátt til að komast að sjálfstæðri niðurstöðu um tiltekið efni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • kryfja barna- og unglingabækur með verkfærum bókmenntagreiningar
  • greina verk á gagnrýnin hátt t.d. út frá jafnréttissjónarmiðum og stöðu minnihlutahópa
  • leggja mat á barna- og unglingabækur með hlutlægum hætti m.t.t. texta og mynda
  • rita um barna- og unglingabækur á faglegan hátt með tilvísunum í heimildir
  • flytja skýrar, vel uppbyggðar kynningar á verkefnum
  • aka þátt í og stuðla að málefnalegum umræðum eða rökræðum um barna- og unglingabókmenntir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mikilvægi vandaðra barna- og unglingabóka í samfélaginu
  • auka skilning sinn og þekkingu á barna- og unglingamenningu í gegnum bókmenntir
  • auka færni sína í að túlka bókmenntaverk á sjálfstæðan og margvíslegan hátt
  Fjölbreytt verkefnavinna og flutningur verkefna, ritgerðasmíð og próf/lokapróf.