Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429184985.2

  Markaðsrannsóknir
  MARK3MR05
  3
  markaðsfræði
  markaðs, rannsóknir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Meginviðfangsefni áfangans er að kynna fyrir nemendum undirstöðuatriði markaðskannana, tilhögun og framkvæmd markaðsrannsókna. Farið er í gagnasöfnun, gagnagreiningu og úrvinnslu. Unnin er markaðsrannsókn fyrir fyrirtæki. Lögð er áhersla á vandaða skýrslugerð nemenda og að þeir kynni niðurstöður sínar viðeigandi aðilum.
  MARK2AM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • markaðsrannsókn bæði eigindlegum og megindlegum
  • úrtaksaðferðum og helstu mælikvörðum sem notaðir eru í spurningarlistum
  • kostum og göllum helstu tegunda kannana
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • framkvæma markaðsrannsókn, bæði eigindlega og megindlega
  • gera rannsóknaráætlun
  • gera vandaðan spurningalista
  • nýta sér netið við gerð markaðsrannsókna
  • gera vandaða lokaskýrslu og kynna hana viðeigandi aðilum
  • hagnýta sér SPSS eða sambærilegan hugbúnað við úrvinnslu gagna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta unnið markaðsrannsókn frá upphafi til enda ...sem er metið með... verkefnum
  Símat: Einstaklings- og hópvinnuverkefni, markaðsrannsókn. Námsástundun og virkni í tímum er metin.