Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429194069.58

  Lokaverkefni
  FÉLV3LV07
  3
  félagsvísindi
  lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  3
  7
  Hugmyndafræðin að baki áfanganum er að gefa nemendum tækifæri að gera rannsóknir í félagsvísindum. Nemendur hanna og framkvæma bæði eigindlega og megindlega rannsókn. Síðan skila þeir ítarlegri skýrslu sem lýtur reglum um heimildavinnu. Stefnt er að því að nemendur vinni þetta frá hugmynd til lokaafurðar og nýti sér það efni sem þeir hafa lært í námi sínu. Öll sú vinna sem fram er í nánu samstarfi við hina ýmsu kennara skólans.
  30 e í samfélagsgreinum og STÆR3TL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • aðferðafræði félagsvísinda
  • gerð megindlegra og eigindlegra rannsókna, kostum aðferðanna og göllum þeirra
  • hugtökum og kenningum í félagsvísindum
  • sögu vísindakenninga, notkun og misnotkun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna eigindlega og megindlega rannsókn
  • nota heimildir á skipulegan hátt
  • átta sig á siðferðilegum takmörkunum vísinda og rannsókna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta upplýsingar á gagnrýninn hátt ...sem er metið með... rannsóknum og prófum
  • hanna rannsókn frá grunni til lokaafurðar ...sem er metið með... rannsóknum
  • geta beitt hugtökum félagsvísinda á félagsleg, söguleg og siðferðileg álitamál ...sem er metið með... rannsóknum, prófum og munnlegri framsögn
  • sjá samhengi námsefnis undanfarinna anna og samspil mismunandi námsgreina ...sem er metið með... sjálfsrýni
  Námsmatið byggist að mestu leyti á tveimur skýrslum sem gerðar eru um rannsóknirnar sem nemendur gera. Stutt próf er í áfanganum og nokkur smærri verkefni. Einnig kynna nemendur niðurstöður sínar fyrir öðrum í skólanum. Skólar