Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429202760.95

  Rennismíði 4
  RENN3FF05
  2
  Rennismíði
  Frekari færni í tæknilegum útreikningum
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum öðlast nemendur enn frekari færni í tæknilegum útreikningum sem notaðir eru við smíði á flóknum hlutum. Nemendur verða færir um að vinna sjálfstætt og geta unnið flókna smíðisgripi eftir teikningum. Þeir geta sótt sér upplýsingar varðandi vinnu sína á netinu. Nemendur skrifa greinargóðar verklýsingar fyrir stykki sem þeir hafa smíðað og fyrir aðra hluti sem þeir gætu þurft að smíða síðar.
  RENN3TÚ05 (REN3A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • gerð verkáætlana fyrir tiltekin smíða- eða viðgerðarverkefni.
  • skilgreiningum á verkefnum.
  • gagnaöflun.
  • vinnsluröð (beiting rökhugsunar og flæðirita).
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta töflubækur, viðgerðarhandbækur og almennar leiðbeiningar um það verk sem á að vinna.
  • finna upplýsingar og annað skrifað efni um tiltekið verkefni.
  • velja smíðaefni og verkfæri sem henta hverju sinni.
  • velja vinnsluaðferðir fyrir hvert verkefni.
  • hanna verkferla ef um endurtekin verk er að ræða.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilgreina verkefni með tilliti til verkferla og smíðakrafna.
  • nota töflubækur til að smíða samkvæmt stöðlum.
  • vinna samkvæmt verkáætlun.
  • velja harðmálmsverkfæri ásamt radíal, færslu og skurðarhraða.
  • velja rétt verkfæri sem henta hverju sinni.
  • renna og fræsa mismunandi yfirborð m.t.t. áferðarmerkinga.
  • þekkja vinnubrögð við rennsli og fræsingu á flóknum smíðisgripum.
  • Skrifa og vinna eftir verklýsingum.
  Verkefnavinna og próf. Leiðsagnarmat er notað eftir því sem kostur er.